Dobrodošli/e!

Mi smo „Nitna“

Udruženje za održivi razvoj i ekonomiju 

U cilju promovisanja sledećih vrednosti i principa Nitna će sarađivati sa pojedincima/kama, organizacijama i biznisima koji se zalažu za iste ili slične vrednosti i principe.

Naše vrednosti

Održivi razvoj

Omogućavanje razvoja društva u svakom humanističkom (ekonomske, društvene, ekološke i kulturne dimenzije) smislu imajući u vidu zaštitu postojećih resursa i životne sredine, kao i njihovo očuvanje za buduće generacije

Cirkularnost

Planiranje proizvodnje i pružanja usluga uz zaokruživanje i optimizaciju proizvodnih i uslužnih ciklusa u vidu smanjenja otpada, ponovne upotrebe neiskorišćenih i već korišćenih resursa, produžavanjem životnog veka proizvodu kroz kvalitet i servisiranje

Ravnopravnost

Jednake mogućnosti za ostvarivanje svih ljudskih prava u društvenom i humanističkom smislu, kao i za korišćenje ostvarenih rezultata, a naročito za ranjive, manjinske grupe, roditelje i mlade

Solidarnost

Težnja ka ostvarivanju humanosti, podrške i saradnje, kako unutar Nitne, tako i s ostalim pojedincima/kama i grupama, a naročito u otežavajućim društvenim okolnostima

Obrazovanje i inovacije

Verujemo da razvoj društva počiva na pravu na znanje i obrazovanje, te da su nam više nego ikad potrebne inovacije kako bismo postigli ciljeve održivog razvoja

Naši principi

01.

Zaštita i očuvanje životne sredine

Postupci i mere koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže

02.

Društveno angažovanje

Aktivno delovanje pojedinki/aca i grupa u društvu te pozivanje i podsticanje na isto s ciljem stvaranja pozitivne društvene promene, kao i  boljeg i pravednijeg društva za sve

03.

Promovisanje zdravog načina života

Reduktarijanstva, vegetarijanstva i veganstva 

04.

Rodna ravnopravnost

Jednake šanse i pristup ostvarivanju prava svim članovima/članicama društva

05.

Borba za kreiranje jednakih ekonomskih šansi

Zapošljavanje i borbu za pravo na to svih pojedinaca i pojedinki, a naročito onih koji dolaze iz marginalizovanih i teže zapošljivih grupa

06.

Antidiskriminacija

Sprečavanje diskriminacije po bilo kom svojstvu i osnovu