O nama

Nitna - Udruženje za održivi razvoj i ekonomiju

Udruženje za održivi razvoj i ekonomiju „Nitna“ je dobrovoljno, nezavisno, neprofitno, multietničko i multidisciplinarno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti cirkularne ekonomije, održivog razvoja, komunikacija i zaštite životne sredine.

Naša Vizija

Nitna svojim delovanjem radi na očuvanju životne sredine i okoline, stvarajući kvalitetniji životni prostor, osvešćeno, humano i solidarno društvo, koje je empatično za druge ljude i okolinu u kojoj živimo.

Naša Misija

Nitna je platforma za razmenu i produžavanje životnog veka opreme i odeće za bebe i mališane/ke, obrazovanje stanovništva o održivom razvoju, i na inovativne načine podržava lokalne i male preduzetnike/ce da posluju po principima kružne ekonomije.

Kratak istorijat

Nitnu su 2015. godine nezvanično osnovale dve sestre Tijana i Nataša sa idejom o održivoj modi. Iz topline svoje zajedničke devojačke sobe, počele su u Novom Sadu da oglašavaju svoju odeću na raznim onlajn platformama i tako otkrile svet solidarnosti, cirkularnosti i preduzetništva. Ove teme prate ih i u ličnom i u profesionalnom životu, a kako su obe završile studije u tim oblastima, odučile su da svoje ideje pretoče u delo. U tom duhu, zvanično je osnovana organizacija koja će i drugim ženama, manjinskim i marginalizovanim grupama pomoći da se bolje upoznaju sa principima održivog razvoja, a po potrebi i da razvijaju svoje profesionalne veštine i znanja u poslovnom smislu, a u skladu sa vrednostima u koje verujemo i koje živimo.